Cadson Demak
Cadson Demak @cadsondemak

Tuesday Night Talk Series with Suthipa Kamyam

➜ รายการ Tuesday Night Talk บทสนทนาร่วมกับสตูดิโอหรือนักออกแบบในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการออกแบบ ครั้งที่ 13 แขกรับเชิญในครั้งนี้คือ สุธิภา คำแย้ม ศิลปินและนักวาดภาพประกอบผู้ชอบถ่ายภาพและออกเดินทางท่องเที่ยว ผลงานภาพของสุธิภาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านลายเส้น ผสมผสานระหว่างความจริงและจินตนาการ