คุยแบบตัวไทยกับ คัดสรร ดีมาก

Read it in Loop | Loopless

(English below)

“คุยแบบตัวไทย” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม TypeLab ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานสัมมนาระดับนานาชาติ Typographics Conference ที่ทาง คัดสรร ดีมาก ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยกิจกรรมคุยแบบตัวไทยจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 

ร่วมพูดคุยแบบตัวไทยของคุณกับ คัดสรร ดีมาก 

จุดประสงค์คือเพื่อให้คำแนะนำให้กับแบบตัวอักษรไทยของคุณ ไม่ว่าฟอนต์ตัวไทยของคุณจะถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์เพื่อแบบเฉพาะตัวไทยอย่างเดียว หรือเป็นแบบไปใช้งานควบคู่กับแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือเป็นเลทเทอร์ริ่ง (Lettering) ที่ออกแบบมาใช้ในภาษาไทยอย่างเดียว หรือออกแบบเพื่อใช้คู่กับตัวเลทเทอร์ริ่งภาษาอังกฤษก็ตาม มีงานไม่ว่าจะเป็น เลทเทอร์ริ่ง หรือฟอนต์ มีตัวอักษรครบ (ยิ่งดี) หรือไม่ครบก็ได้ 

ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม

 • สำหรับเลทเทอร์ริ่ง (Lettering) 
  1. ถ้าเป็นแบบร่าง (Drawing Sketch) ให้สแกนขนาด A4
  2. ถ้าเป็นดิจิทัลแล้ว (Vectorized) ให้บันทึกเป็นขนาด A4

   ทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg

 • สำหรับฟอนต์ (Font)
  ให้เข้าไปดาวน์โหลด Template ที่ตรงกับจุดประสงค์ฟอนต์ของตัวเอง แล้วใส่ฟอนต์ของคุณเองแทนฟอนต์ Sarabun (ที่ไม่ใช่ใน Master) ดาวน์โหลด *จุดสังเกต 00 คือตัวอักษรไม่ครบ, 01 คือตัวอักษรครบ 

  1. CDTypeCrit_Template_Display_00.indd – สำหรับตัวหนังสือที่ใช้ในงานพาดหัว “ตัวอักษรไม่ครบ”
  2. CDTypeCrit_Template_Display_01.indd – สำหรับตัวหนังสือที่ใช้ในงานพาดหัว “ตัวอักษรครบ”
  3. CDTypeCrit_Template_Text_00.indd – สำหรับตัวหนังสือที่ใช้ในเนื้อความ “ตัวอักษรไม่ครบ” 
  4. CDTypeCrit_Template_Text_01.indd – สำหรับตัวหนังสือที่ใช้ในเนื้อความ “ตัวอักษรครบ”

   ทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ pdf หรือ jpeg

 • กรอกข้อมูลให้เรา ที่นี่ พร้อมกับอัปโหลดไฟล์เข้าไปพร้อมกับการส่งแบบฟอร์ม

ภายในวันศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00 น. 

แล้วเจอกันวันเสาร์! 

* ในกรณีฟอนต์เด้งใน indd ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hello@cadsondemak.com 

 

SATURDAY, JUNE 20: SPACE DAY

Cadson Demak Team: Thai TypeCrit

Thai TypeCrit by Cadson Demak is a part of TypeLab, a workshop session of Typographics 2020. The crit focuses on: Thai Typeface – Either only Thai or Thai typeface with an intention to match existing Latin typeface. Thai Lettering – Either only Thai or Thai lettering with an intention to match existing Latin lettering.

Prepare your lettering/typeface. It can be unfinished, don’t worry!

Have your design ready!

File Preparation

 • Lettering (.jpg, .pdf) 
  1. For sketch – Please scan and submit in A4
  2. For Vector – Please submit in A4
 • Typeface (.pdf)
  Please choose and download the appropriate template for your typeface in the link provided. Replace the placeholder (Sarabun) with your typeface. Download Here!

  1. For display typeface (incomplete character set): CDTypeCrit_Template_Display_00.indd
  2. For display typeface (complete character set): CDTypeCrit_Template_Display_01.indd
  3. For text typeface (incomplete character set): CDTypeCrit_Template_Text_00.indd
  4. For text typeface (complete character set): CDTypeCrit_Template_Text_01.indd
 • Fill in your information Fill Here! and upload your file.

Please submit within 18:00 (GMT7) Friday 19th June

See you Saturday!

*Template Font: Download Sarabun Font
Please contact hello@cadsondemak.com for more information.