From the Invisible Bottom Line to the Prospective Thai Font Classification

ท่ามกลางตัวเลือกนับร้อยของแบบตัวอักษรภาษาไทยที่ถูกใช้งานอย่างคุ้นเคยและเป็นปกติ ทำให้เราอาจมองข้ามวิธีการจัดการอย่างมีระบบของประเภทของแบบอักษรไทย สิ่งนี้ทำให้เราขาดมาตรฐานในการใช้งานร่วมกัน เราสื่อสารผิดพลาด ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพยากร เวลา ความพยายาม และงบประมาณ หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือการกำหนดการแบ่งประเภทและคำนิยามสำหรับแต่ละกลุ่มแบบอักษรไทยโดยเฉพาะกับที่ใช้งานบ่อยในระบบการศึกษาและภาคธุรกิจ ถ้าหากการกำหนดการแบ่งประเภทนี้เป็นไปด้วยดี เราอาจค้นพบทางออกของปัญหาและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะนอกเหนือจากมุมมองทางธุรกิจ การแบ่งประเภทตัวอักษรไทยยังให้ประโยชน์ในฐานะการเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย แล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาแบบตัวอักษรไทยที่ผ่านวันและเวลามาอย่างยาวนาน