Be yourself, Best version

Read it in Loop | Loopless

➜  ในทุกวันที่เราพูดจาหรือสื่อสารอะไรออกไป เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ย่อมมีการพูดผิดพูดถูกกันบ้าง และมีบางครั้งที่เจตนาของเราถูกเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะคนรับสารต้องตีความแบบองค์รวม ผ่านทัศนคติ สีหน้าแววตา บุคลิก น้ำเสียง วิธีพูด และใจความ ถ้าการแสดงออกตรงไหนขาดๆ เกินๆ ก็กลายเป็นเราเองที่ ส่งสัญญาณผิด ออกไปโดยไม่รู้ตัว

สำหรับ การสื่อสารแบรนด์ เรารู้สึกกับแบรนด์ไม่ต่างกับที่เรารู้สึกกับคน แบรนด์ที่มาดดีนั้นมีชัยไปกว่าครึ่ง แม้ใครๆ จะทำเป็นพูดว่า อย่าตัดสินหนังสือจากปก แต่สุดท้ายก็แคร์ปกกันทั้งนั้น นึกภาพเวลาเราเจอคนที่ดูแลตัวเองดี เราจะรู้สึกชอบและชื่นชมโดยอัตโนมัติ เพราะลึกลงไปกว่าเปลือกนอกที่น่ามอง คือการรู้สึกได้ว่าคนๆ นั้น มีความพร้อม หลายด้านอยู่ภายใน

เมื่อแบรนด์พิถีพิถันกับตัวเอง ก็เท่ากับเป็นการ ส่งสัญญาณความพร้อม ในการให้บริการหรือการขายสินค้าที่ดี ลูกค้าก็เปิดใจอุดหนุน ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาง่ายๆ คือ เมื่อแบรนด์ดูแลตัวเองเป็น ก็ดูแลลูกค้าเป็น การแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้ คุณภาพของสินค้าและบริการ  จึงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ แต่ต้องมี ระบบอัตลักษณ์ ที่สามารถสื่อสารคุณค่าของแบรนด์นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมควบคู่กันไปด้วย

ข้อดีของการสื่อสารแบรนด์ คือเรามี โอกาส และ เวลา ในการเตรียมตัว สามารถคิดอ่าน วางแผนรอบด้านจนถี่ถ้วนแล้วค่อยสื่อสารออกไป และ Corporate Identity System หรือที่เรียกติดปากกันว่า ระบบ CI คือเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับการแสดงตัวตนและรักษามาดโดยรวมให้กับแบรนด์เมื่อปรากฎในสื่อต่างๆ ทำให้แบรนด์มีภาพจำที่ชัดเจน สม่ำเสมอ มีแบบแผน เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในตัวบุคคล แต่เราสามารถทำได้กับแบรนด์

ระบบ CI จึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรอยู่ใน To-do-list อันดับต้นๆ ของผู้ประกอบการ แบรนด์ที่ส่งสัญญาณถูกต้องให้กลุ่มเป้าหมายได้ตั้งแต่แรก ย่อมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้เร็ว สำคัญคือจะไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินมากมายเพื่อมารื้อแก้ภาพลักษณ์กันทีหลัง

ลองคิดดูขำๆ ว่า หากทุกหน่วยงาน ทุกสินค้าและบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างลุกขึ้นมาใส่ใจกับระบบอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างเคร่งครัด สภาพแวดล้อมของเราจะมีระบบระเบียบ น่าอยู่ น่ามองขึ้นแค่ไหน จะมีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติใดได้บ้าง

เอาเป็นว่า มาเริ่มต้นกันง่ายๆ บนความเป็นไปได้ดีกว่า เริ่มจาก

การมีโลโก้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกวัน
และ การรู้สึกภูมิใจทุกครั้ง…ที่ได้แจกนามบัตร