Kamolkarn Kosolkarn
Kamolkarn Kosolkarn
  • Writer: Kamolkarn Kosolkarn
  • Cover Design: Pongsatorn Smitinuntana

เบื้องหลังการออกแบบสเปคซิเมนจาก Studio Marketing Materials

Read it in Loop | Loopless

➜ ในปี 2019 คัดสรร ดีมาก มีการนำเสนอสเปคซิเมนหรือตัวอย่างแบบตัวอักษร Retail Font ชุดใหม่ โดยได้ทำงานร่วมกับ Studio Marketing Materials ในการออกแบบชุดสเปคซิเมนเพื่อนำเสนอฟอนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้ง 20 ฟอนต์

แสดงศักยภาพ

คัดสรร ดีมาก คุยกับสองผู้ก่อตั้งอย่าง จารุตม์ จันทร์ประภานนท์ และกำพล พรพิสูตร ในการพัฒนาโจทย์ที่ได้รับสู่การนำเสนอเป็นรูปแบบชุดสเปคซิเมนจำนวน 5 เล่ม

เจตนาแห่งการออกแบบอยู่ที่การนำเสนอการใช้งานแบบตัวอักษรด้วยงานภาพในลักษณะธีม เพื่อเป็นการแสดงลักษณะการใช้งานจริงของแบบฟอนต์ในแบบต่างๆ ด้วยการถ่ายภาพผสมผสานกับการทำภาพ 3D จนถึงการใช้งานจริง

ชุดสเปคซิเมนทั้ง 5 เล่มนั้นมีลักษณะธีมที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • A ธีมชั้นวางสินค้า นำเสนอการใช้งานตัวหนังสือด้วยรูปภาพวัตถุที่ถูกห่อหุ้มเอาไว้
  • B ธีมหนังสือ นำเสนอการใช้งานตัวหนังสือด้วยภาพหนังสือและสมุดในหลากหลายรูปแบบ
  • C ธีมป้ายข้อความ นำเสนอการใช้งานตัวหนังสือด้วยการใช้งานบนป้าย
  • D (โปรดติดตาม)
  • E (โปรดติดตาม)

“คิดภาพการนำเสนอจากการใช้งานจริง คิดจากพื้นฐานว่าฟอนต์จะไปประยุกต์กับอะไรได้มากที่สุด แต่ละเล่มมีรายละเอียดที่รูปแบบหรือฟังก์ชั่นไม่เหมือนกัน เราจะดูจากลักษณะการใช้งานก่อนแล้วดูเจตนาที่ทำไปเพื่อรองรับ”

สำหรับ Studio Marketing Materials การได้ออกแบบชุดสเปคซิเมนให้กับ คัดสรร ดีมาก ทำให้ได้มองเห็นโอกาสในการใช้งานแบบตัวอักษรไทยในหลากหลายรูปแบบการนำเสนอ สเปคซิเมนนี้จึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าใจฟอนต์ไทยมากยิ่งขึ้น จึงตั้งใจที่จะทำให้สเปคซิเมนชุดนี้นำเสนอลักษณะเฉพาะของฟอนต์ไทยให้ได้มากที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพถึงการสื่อสารให้กับแบรนด์และธุรกิจทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ